Begrippen

V
Volgrecht
Er bestaat volgrecht om auteurs te laten meegenieten van eventuele prijsstijgingen in de toekomst van hun werken. Bij een volgende verkoop van het werk, heeft de auteur recht op een vergoeding, volgrecht genoemd. Bereken hier.